מגמות לימוד
חדשניות

תכניות למצוינות
יזמות והייטק

מרכז
חדשנות

מכללות להנדסאים
י” ג - י” ד

תכניות אקדמיה
בתיכון

אחוז גבוה לזכאות
לבגרות איכותית

הכוונה
לעולם התעסוקה

מעטפת ניהולית
מקצועית

מרחבי למידה
חדשניים

לפרטים והרשמה: