בוגרי וידידי ישיבת 'אורחות דוד',

15 שנה אנו מצויים בגלויות ירושלים וכעת הגיעה העת לבניית ישיבת 'אורחות דוד'  בסייעתא דשמיא בעיר מודיעין עלית – קרית ספר. 

אנו מזמינים אתכם לקבל על עצמכם להיות חלק מבניין ישיבת 'אורחות דוד' בראשותו של מרן ראש ישיבה הרב אליהו בן דוד שליט"א ובזכות בניין מקדש מעט תזכו להשראת השכינה בביתכם מתוך עושר וכבוד.

בָּנַי אֲהוּבַי,

אני לא צריך לשכנע אתכם להביא כסף לבניין הישיבה, עצם הקיום שלכם – זה חזק מהכל!!

אין גבול ליכולות שלכם, שאכן סייעתא דשמיא יש בידיכם!

מה שאתם מבקשים ממני זה דבר אחד, להביא את דבר הישיבה הקדושה היחידה שלנו בכל תוקפה והדרה לדורות הבאים, המתיקות של התורה, החוכמת חיים, הקומה הזקופה.

דעת – לייצר יש מאין!! את מה שרק הישיבה שלנו יודעת לעשות!!

הקב"ה ברחמיו נתן לנו כעת ההזדמנות לבנות את בית ה' ברחבות הדעת, זוהי מתנת חיים וזכייה לדורות אשר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

אֲהוּבַי אני קורא לכם – מי לה' אלי.

בונים – שותפות – יחד.
ישיבה – מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, ישיבת שם ועבר, ישיבת אורחות דוד.
לדורות – להיות בשרשרת הדורות לנצח.

אמרו חז"ל "תלמוד תורה כנגד כולם" – דבר אחד ויחיד ששווה את הכל. הכל. יש קונה את עולמו בשעה אחת.

בברכת אהבה רבה,
בן דוד אליהו

בָּנַי אֲהוּבַי,

אני לא צריך לשכנע אתכם להביא כסף לבניין הישיבה, עצם הקיום שלכם – זה חזק מהכל!!

אין גבול ליכולות שלכם, שאכן סייעתא דשמיא יש בידיכם!

מה שאתם מבקשים ממני זה דבר אחד, להביא את דבר הישיבה הקדושה היחידה שלנו בכל תוקפה והדרה לדורות הבאים, המתיקות של התורה, החוכמת חיים, הקומה הזקופה.

דעת – לייצר יש מאין!! את מה שרק הישיבה שלנו יודעת לעשות!!

הקב"ה ברחמיו נתן לנו כעת ההזדמנות לבנות את בית ה' ברחבות הדעת, זוהי מתנת חיים וזכייה לדורות אשר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

אֲהוּבַי אני קורא לכם – מי לה' אלי.

בונים – שותפות – יחד.
ישיבה – מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, ישיבת שם ועבר, ישיבת אורחות דוד.
לדורות – להיות בשרשרת הדורות לנצח.

אמרו חז"ל "תלמוד תורה כנגד כולם" – דבר אחד ויחיד ששווה את הכל. הכל. יש קונה את עולמו בשעה אחת.

בברכת אהבה רבה,
בן דוד אליהו

המלצות רבנים

הדמיות בניין הישיבה